Лаконично

Защо масово се бъркат хикс, кръст и плюс, при това в най-тривиални употреби?! Отбележи с плюсче не значи тури Х, а кръстчето има две различни по дължина рамена. И да, това символизира християнски кръст, казва се “кама” на английски и може да се използва както за маркиране на бележки под линия, така и за отбелязване на дата на смъртта.

2 thoughts on “Лаконично”

  1. И като стана дума. Когато искам да изпише 100 на 200 сантиметра, кое е правилното 100 * 200 или 100 × 200
    Второто е изписано с ентити × и ми мяза на по-правилното?

  2. Правилно ти мяза, защото е правилното.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.