За телевизията

Илийката повдигна въпрос, по който съм мислил да пиша доста пъти – за гледане на телевизия. Е, изпревари ме. Писал съм обстоен коментар, четете, пък и коментирайте, да стане приказка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.